Szervizközpont

A Totel Szerviz Kft. felelős a jótállás ideje alatti, illetve a jótállási időn kívül eső javítások elvégzéséért. A szervizben profi műszerekkel végzik a javításokat a sok éves tapasztalattal rendelkező szakemberek. Bármilyen technikai kérdésre állnak rendelkezésre hétfőtől péntekig, 9 és 17 óra között.

Totel Szerviz Kft.

1147 Budapest
Miskolci u. 91. tel.: +36 1 330 70 11
e-mail: info@totel.hu

Termék regisztrálása

Azon Ügyfeleink igényeit kielégítve, akiknek a házimozi és sztereo készülékek használatából származó elégedettsége számunka a legfontosabb tényező, a HORN DISTRIBUTION lehetővé teszi azt, hogy 2, 3 vagy 5 évre meghosszabbítsa a garanciát a forgalmazott berendezésekre.

Szeretnénk, hogy az általunk forgalmazott készülék használata kizárólag örömet okozzon Önnek. Hogy még tovább fokozzuk azt a bizalmat, amivel Ön megtisztelte a HORN DISTRIBUTION céget készülékük márkaüzletünkben való megvásárlásával, úgy döntöttünk, hogy a készülékünk megvásárlásával Ön:

 • 5 év garanciát kap a CANTON, DALI, FOCAL (passziv hangfalak), PIEGA, Q ACOUSTICS, WILSON
 • 3 év garanciát kap a DEFINITIVE TECHNOLOGY, DENON (fejhallgatók és bluetooth hangfalak kivételével), FOCAL (elektrónika, beleértve: hangprojektorok (soundbar), subwooferek, aktív hangfalak), HEOS, MARANTZ, POLK AUDIO
 • 2 év garanciát kap a következő termékekre: minden fejhallgató és bluetooth hangszóró (CANTON, DALI, DENON, FOCAL, JAYS), ALPINE, DENON (fejhallgatók), EUFY, FOCAL (fejhallgató, kiegészítők), ION, JAYS, MARMITEK, MONSTER, NAIM, NEBULA, NETATMO, PRO-JECT, SOUNDCORE, OPTOMA, 
 • élettartam garanciát kap a következő termékekre: BANDRIDGE, QED, MONSTER, PROFIGOLD.

Termék regisztrálása

Figyelem: A standard garancia, amit a sztereo vagy házimozi készülék gyártója ad, a vásárlás dátumától számítva 1 év. Most a HORN DISTRIBUTION (Denon Márkbolt tulajdonosa) az adott márkától függően Ügyfeleinek 2,3 vagy 5 év garanciát és díjmentes szervizt ajánl. A garancia időtartalmának meghosszabbítási feltétele a készülék vásárlás napjától számított 30 napon belüli regisztrálása a következő linkre kattintva:

Termék elektronikus regisztálása

Tájékoztató a jótállási jogokról

 1.          A jótállási határidő a készülék ügyfél részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 2.          A jótállást keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a vállalkozás a kijavítást illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenséget nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 3.          A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Kicserélés iránti igény teljesítésekora vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját. Ha a vállalkozás a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb résznek kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. Amennyiben a javításhoz szükséges alkatrészt külföldről kell behozni, a javítási idő az alkatrész behozatalához szükséges idővel meghosszabbodik.
 4.          A jótállás elvégzett javításokhoz az alábbiakat kell bemutatni:
 •           helyesen és olvashatóan kitöltött, ügyfél és az eladó által aláírt jótállási jegy;
 •           a készülék érvényes vételi bizonylata eladási dátummal (számla vagy bizonylat);
 •           reklamált készülék.
 1.          A javítás tényét és dátumát a szerviz a jótállási jegyen igazolja.
 2.          A fogyasztónak joga van az árut újra cseréltetnie amennyiben:
 •           a jótállási időn belül a szerviz ugyanaz a hibát öt alkalommal javítja, a készülék pedig továbbra is olyan hibával rendelkezik, amely lehetetlenné teszi a készülék rendeltetésszerű használatát;
 •           a szerviz írásban igazolja, hogy a hiba kijavítása lehetetlen;
 •           ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159, § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 1.          Amennyiben a készüléket nem lehet újra cserélni, a fogyasztónak joga van visszakövetelnie a vételárat.
 2.          A jótállás nem terjed ki normál üzemeltetési elhasználódás okozta meghibásodásokra (meghajtó szíjak, izzók, olvasólézerek stb.).
 1. A jótállás nem terjed ki normál üzemeltetési elhasználódás okozta meghibásodásokra (meghajtó szíjak, izzók, olvasólézerek stb.).
 2. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;rendeltetésellenes használat a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, szennyeződés, elázás, villámcsapás, elektromos túlfeszültség, valamint a szoftver frissítésének nem megfelelő telepítése, erősítő vagy jelforrás gerjedése, egyenfeszültség megjelenése az erősítő kimenetén;elemi kár, természeti csapás okozta.
 3. A jótállás nem vonatkozik továbbá a használati útmutatóban felsorolt, valamint a normál üzemelés körébe tartozó műveletektől eltérő használatra.
 4. A jótállás nem vonatkozik a berendezés kivétele, behelyezése és áthelyezése okozta sérülésekre.
 5. A jótállás nem vonatkozik továbbá a berendezés nem rendeltetésszerű használata által okozott sérülésekre, hibákra. Ez vonatkozik az amatőr berendezés professzionális célokra való felhasználására is. Az ezekből fakadó sérülések kijavítása csak a fogyasztó költségére lehetséges.
 6. A jótállás nem terjed ki a termék műszaki paramétereire vonatkozó köve- telésekre, ha azok megegyeznek a gyártó által megadott paraméterekkel.
 7. A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - a vállalkozást terhelik. Megalapozatlan garanciális javítás megrendelése esetén a készülék szervizbe és szervizből való szállítási költségei a fogyasztót terhelik.
 8. Amennyiben az akció keretein belül a jótállást vállaló a készülék jótállási idejének meghosszabbítását ajánlja a fogyasztó a meghosszabbítási lehetőségeket a www.horn.eu oldalon a „szerviz” menüpont alatt tekintheti meg.
 9. A szerviznek joga van a jótállás keretében történő javítás megtagadására: amennyiben a készüléken található adatok és a dokumentumokban szereplő adatok nem egyeznek meg;  amennyiben a zárjegy sérült vagy nem található;   saját hatáskörben végrehajtott javítások esetén;   a készülék szerkezetében végrehajtott módosítások esetén.
 10. A jótállás keretében történő javítás megtagadása a jótállás elvesztésének felel meg.
 11.  Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a Megyei (Fővárosi) Kereskedelmi és Iparkamarák mellett működő Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti.

A készülék bejelentése javításra:

 1. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
 2. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvénye- síthetőek.
 3. Jótállás érvényesíthetőségének határideje: a vásárlástól számított 24 hónap.
 4. A fogyasztó javítási igényével az alábbi hivatalos márkaszervizhez fordulhat: Totel Szerviz Kft. Cím: Budapest, Miskolci u.91. Telefonszám: 06-1/ 330-70-11; e-mail cím: info@totel.hu; www.totel.hu
 5. Az ügyfélnek joga van az árut újra cseréltetnie, amennyiben:
  - a garanciális időn belül a szerviz ugyanazt a hibát 5 alkalommal javítja, a készülék pedig továbbra is olyan hibával rendelkezik, amely lehetetlenné teszi a készülék rendeltetésszerű használatát; -a szerviz írásban igazolja, hogy a hiba eltávolítása lehetetlen;
  - amennyiben a készüléket nem lehet újra cserélni, az ügyfélnek joga van visszakövetelnie a befizetett összeget.
 6. A készüléket megfelelően csomagolt, sérüléstől védett állapotban kell javításra szolgáltatni, amennyiben lehetséges az eredeti dobozában. Amennyiben a készülék nem rendelkezik megfelelő csomagolással, a szállítás során bekövetkező sérülési kockázatok a Fogyasztót terhelik.
 7. A jótállás keretében történő javításra szoruló terméket futárszolgálattal lehet díjtalanul elküldeni (kérjük, ennek módjáról tájékozódjon márkaszerviznél).
 8. A jótállási idő lejárata után a Fogyasztó a terméket saját költségén juttatja el szervizbe.Megalapozatlan garanciális javítás megrendelése esetén a készülék szervizbe és szervizből való szállítási költségei az Ügyfelet terhelik

Figyelem: a termék elküldése előtt győződjön meg arról, hogy mellékelte a következő dokumentumokat: eredeti jótállási jegy és vásárlási bizonylat.