Hogyan lehet panaszt tenni
A termékekkel vagy a webáruházzal kapcsolatos összes panasz benyújtható:

  • írásban az alábbi címre: Horn Distribution (HU) Kft Ady Endre út 28, 1191 Budapest;
  • elektronikus formában e-mailben a következő címre: webshop@denon.hu

A terméket a reklamáció alapján az alábbi címre lehet elküldeni vagy visszaküldeni: Horn Distribution (HU) Kft Ady Endre út 28, 1191 Budapest

Mit kell írni a panaszba
A panasz leírásában javasolt megadni:
(1)   a panasz tárgyára vonatkozó információkat és körülményeket, különösen a szabálytalanságok vagy a szerződésszegés típusát és időpontját;
(2)   a szerződés megfelelővé tételének módjára irányuló követelést, vagy nyilatkozatot az árleszállításról vagy a szerződéstől való elállásról vagy egyéb igényről; és
(3)   a panasztevő elérhetőségét – ez megkönnyíti és felgyorsítja a panasz elbírálását.

A fenti követelmények csak ajánlások, és nem befolyásolják az ajánlott panaszleírás nélkül benyújtott panaszok eredményességét. Amennyiben a panaszt benyújtó személy a panasz elbírálása során megadott elérhetőségei megváltoznak, köteles erről értesíteni az Eladót.

A panaszhoz csatolhatók a panasz tárgyához kapcsolódó bizonyítékok (például fényképek, dokumentumok vagy maga a termék).

Kérhetjük a panasztevőtől további információk megadását vagy bizonyítékok (pl. fényképek) küldését is, ha ez megkönnyíti és meggyorsítja a panasz elbírálását.

Mikor kap választ a panaszra

Az eladó a panaszra haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezésétől számított 14 naptári napon belül válaszol.

Hol található a panaszokkal kapcsolatos jogi szabályozás

A termék szerződésszerűségéért való felelősség alapját és körét az általánosan alkalmazandó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv valamint a Fogyasztói Jogokról szóló törvény határozzák meg. Kétféle felelősség létezik a termék szerződésszerűségét illetően:

  • az Eladó jogszabályi felelőssége - ez a jogszabályból eredő felelősség, az alábbiakban részletes tájékoztatást talál, hol van ez szabályozva, ez a felelősség fogyasztók esetében nem zárható ki;
  • szerződéses (pl. a jótállást vállaló által vállalt jótállás) – ez egy járulékos felelősség, amely akkor érvényes, ha egy adott termékre pl. jótállás vonatkozik. A jótállást az Eladón kívül más is vállalhatja (pl. a gyártó). A jótállási felelősségre vonatkozó részletes előírások a jótállási jegyben vagy a jótállással kapcsolatban máshol találhatók;